Photo Rating Website
Indeks Dawid Fursa Bjon Borg yusk LCD Canal Meteo
nacieki na płucach ... mięsak

aaaaRESTAURACJA FARAON W WOŁOWIE ZAPRASZA.aaaa

Temat: SPECJALIZACJA ONKOLOGICZNA
wycinek d. zamrozić e. skoagulować 20. Najistotniejszym warunkiem stwarzającym szansę wyleczenia mięsaków tkanek miękkich jest: a. wycięcie z szerokim marginesem zdrowych tkanek b. wycięcie skojarzone z napromienianiem c. wycięcie skojarzone z ... okrężnicy poprzecznej c. odbytnicy d. okrężnicy wstępującej f. esicy 26. Mięsaki tkanek miękkich w 90% dają przerzuty do: A. wątroby B. kości .Cpłuc D. mózgu E. okolicznych węzłów chłonnych ODPOWIEDZI 1B,...
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=269Temat: Krótki przewodnik po zaburzeniach histiocytarnych
chłonnych ,szpiku ,skórze ,tkance podskórnej (rzadziej). Często w kościach, ośrodkowym układzie nerwowym, sercu i nadnerczach,nerkach,trzustce,jajnikach. OBJAWY 1.Ze strony układu oddechowego –duszność ,kaszel, nieprawidłowości przy osłuchiwaniu, Zmiany w płucach ,wysięk w jamie opłucnej W RTG: - całkowite zagęszczenie tkanki płucnej, guzkowe lub rozlane nacieki tkanki śródmiąższowej, -limfadenopatia-powiększenie węzłów chłonnych śródpiersiowych ,mostkowych i oskrzelowych, -występowanie guzowatych zmian w śródpiersiu i płucach -płyn w jamie opłucnej, -osteoliza kości Mięsaki w płucach należy różnicować z wielkokomórkowym rakiem płuc(lymphomatoid granulomatosis) Należy nadmienić ,że zmiany w płucach mogą pojawić się wcześniej kiedy objawy ze strony płuc jeszcze nie występują i nie ma zmian w innych narządach. Dlatego ważne jest badanie radiologiczne płuc. 2.Powiększenie wątroby i śledziony W RTG widoczne powiększenie w/w narządów oraz płyn w jamie brzusznej W USG - ... również rodzaj mięsaka histiocytarnego cechujący się wyraźną hemofagocytozą gdzie początkowo zajęty jest szpik i śledziona ,w późniejszym czasie następują przerzuty do wątroby ,śledziony i płuc ale z minimalnym formowaniem się guzów....
Źródło: szwajcary.com/viewtopic.php?t=5465RESTAURACJA FARAON W WOŁOWIE ZAPRASZA.

Designed By Royalty-Free.Org